+7 (3452) 51-84-81

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)